Cynhyrchion

  • Vented Seal Liner

    Leinin Sêl wedi'i Fynd

    Gwneir y sêl wedi'i wenwyno o ffilm anadlu a sêl ymsefydlu Gwres (HIS) trwy weldio uwchsonig neu doddi poeth, sy'n cyflawni effaith “anadlu a dim gollyngiadau” yn llawn. Mae gan y sêl wenwyn ddyluniad syml, athreiddedd aer rhagorol a gwrthiant rhagorol i syrffactyddion. Mae'r cynnyrch hwn yn cael ei ddatblygu i atal y cynhwysydd llenwi (potel) rhag cael ei ysgwyd neu ei osod ar dymheredd gwahanol i gynhyrchu nwy ar ôl llenwi hylif penodol, a thrwy hynny beri i'r cynhwysydd anffurfio neu gap y botel gracio.

    Leinin wedi'i hurio yw'r perfformiad llif aer gorau yn y diwydiant, mae opsiynau mentro lluosog yn diwallu anghenion perfformiad amrywiol. Wedi'i gynnig mewn ewyn un darn neu gwyr dau ddarn wedi'i bondio â mwydion.