newyddion

Marchnad leinin Cap Sefydlu Gwres I Ddal Potensial Uchel ar gyfer Twf

Gwelodd y diwydiant pecynnu dwf trawiadol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf oherwydd y defnydd cynyddol o'r nwyddau wedi'u pecynnu yn fyd-eang. Mae miliynau o'r cynhyrchion yn cael eu pecynnu ar ffurf pecynnu poteli bob blwyddyn sydd wedi cynyddu'r galw am gapiau a chau ar yr un pryd. Mae'r defnydd o boteli wedi cynyddu'n ddramatig oherwydd y galw cynyddol am y dŵr potel mewn rhanbarthau datblygedig a datblygol. Defnyddir mwy na 250 biliwn o boteli PET ar gyfer pecynnu dŵr potel yn fyd-eang. Mae leininau cap yn rhan annatod o'r fformat pecynnu potel a ddefnyddir i amddiffyn y cynnyrch rhag gollwng. Mae hefyd yn cadw ffresni'r cynhyrchion sydd wedi'u cynnwys yn y botel. Leinin cap ymsefydlu gwres yw'r math arbennig o leinin sy'n amddiffyn y cynhwysydd rhag gollwng ac yn darparu nodweddion tystiolaeth ymyrryd ag ef. Mae deunydd leinin yn rhwystr rhagorol ac yn gwella oes silff y cynnyrch. Gellid defnyddio leinin ymsefydlu gwres ar yr amrywiaeth o boteli sy'n cynnwys gwahanol ddefnyddiau plastig fel PP, PET, PVC, HDPE, ac ati. Gellir ei ddefnyddio mewn gwahanol ddiwydiannau defnydd terfynol fel bwyd a diodydd, fferyllol, ac ati. Gwres cymhwysir leininau cap ymsefydlu gyda chymorth peiriannau selio ymsefydlu trwy fondio deunydd thermoplastig trwy broses wresogi ymsefydlu. Mae'r math hwn o leinin yn cynnwys y deunydd amlhaenog, sy'n cynnwys ffoil alwminiwm, polyester, neu ddeunydd papur, a chwyr.

Marchnad leinin Cap Sefydlu Gwres: Dynameg y Farchnad

Yn ôl rheoliad a weithredwyd gan Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau'r UD (FDA), mae'n orfodol i'r cwmnïau fferyllol gydymffurfio â'r canllawiau pecynnu sy'n gwrthsefyll ymyrraeth a gyhoeddwyd ar gyfer rhai o'r cynhyrchion cyffuriau dros y cownter. Hefyd, defnyddir leininau cap ymsefydlu gwres yn helaeth ar gyfer rhai o'r cynhyrchion bwyd a diodydd i gadw ffresni bwyd sydd wedi'i gynnwys yn yr hydoddiant pecynnu. Mae ffactorau o'r fath yn cynyddu'r galw am y leinin cap ymsefydlu gwres mewn gwledydd datblygedig a gwledydd sy'n datblygu. Rhai o'r cyfyngiadau yn y farchnad leinin cap ymsefydlu gwres yw'r bygythiad o gyflwyno cynhyrchion amnewid yn y farchnad. Hefyd, mae angen gosod peiriannau cymhleth i gynhyrchu leininau ymsefydlu gwres. Oherwydd cymhwysiad eang y leininau ymsefydlu gwres mewn gwahanol ddiwydiannau defnydd terfynol, bydd y galw yn cynyddu'n sylweddol yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae hyn yn creu'r cyfleoedd cynyddrannol $ enfawr yn y farchnad ar gyfer newydd-ddyfodiaid. Gallai chwaraewyr presennol ehangu ei weithrediadau i ateb y galw cynyddol a gynhyrchir trwy'r galw mawr am y cynhyrchion diodydd a dŵr potel yng ngwahanol ranbarthau'r byd. Y tueddiadau diweddar a welwyd yn y farchnad leinin ymsefydlu gwres yw'r buddsoddiad uchel yn y gweithgareddau ymchwil a datblygu gan y cwmnïau amlwg yn y farchnad i leihau cost gyffredinol a chynyddu effeithlonrwydd y cynnyrch leinin.


Amser post: Hydref-31-2020